Helcon Advies

Helcon A & B BV bestaat o.a. uit een ingenieursburo dat gespecialiseerd is in de civiele techniek en verzorgd o.a. schetsplannen, voorlopige en definitieve ontwerpen, bestekken en beheers- en onderhoudsplannen.

Naar advies

Helcon Bouw

Helcon A & B BV is een allround aannemer en realiseert voor u alle mogelijke soorten infrastructurele projecten zoals aanleg van nieuwe wegen, bedrijfsterreinen, inrichting van nieuwbouwwijken, onderhoud en reconstructies van bestaande infrastructuren of het aanpassen hiervan.

Naar bouw

Contact gegevens

Helcon Advies & Bouw BV

Aarle-Rixtelseweg 77a

5707 GJ Helmond

tel : 0492-523800

fax : 0492-477270

email:info@helcon.nl

Helcon Advies

 

Door onze uitgebreide ervaring op het vlak van de uitvoering zijn we in staat zeer kostenbewust te ontwerpen waarbij ook de onderhoudskosten in de toekomst zoveel mogelijk beperkt blijven. We beheersen het gehele proces van de voorbereidingsfase tot en met de begeleiding van de uitvoeringsfase en de beheers- en onderhoudsfase.

Het integraal projectmanagement kan eveneens worden verzorgt waarbij we in feite alle (gewenste) werkzaamheden van de opdrachtgever kunnen overnemen. Ons hoofddoel is hierbij de noodzakelijke investeringen tot het minimaal verantwoorde niveau te beperken. Middels regelmatige terugkoppeling met de opdrachtgever worden projecten tot een goed einde gebracht binnen vooraf vastgelegde budgetten.

Helcon biedt intergrale, innovatieve en realistische oplossingen op het totale terrein van de civiele techniek.

Samen werken is voor ons een speerpunt.

Helcon ontwikkelt, ontwerpt, implementeerd, onderhoudt en exploiteert projecten voor gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, woningcorporaties, architectenbureaus en particuliere opdrachtgevers.

Helcon gaat voor een geintereerde aanpak, hierbij worden sleutelbegrippen als kennis van zaken, haalbaarheid en risicoanalyse gehanteerd. Door deze zaken te combineren met flexibiliteit en een praktische instelling worden de wensen van de opdrachtgever snel vertaald in kostenbewuste plannen en getoetst op haalbaarheid.

Helcon Bouw

 

Van advies tot en met uitvoering kan Helcon U de zorg voor projecten uit handen nemen. Het leveren van kwaliteit / kosteneffectief en efficiënt werken zijn hierbij het uitgangspunt.

Grondwerk: Het grondwerk is steeds de basis van een goed bouwwerk. Al vele jaren verzorgen wij grondwerkzaamheden voor onder meer aanleg van wegen, watergangen, rioleringen en het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwwijken.

Groenvoorzieningen e.d.: Daarnaast hebben wij ruime ervaring in de aanleg van groenvoorzieningen, waterlopen, speeltuinen, sloten, wadi's, beschoeiingen en duikers.

Straatwerk: Met goede bestrating zorgt U voor een duurzame kwaliteitsimpuls. Verharding aanleggen in straatwerk is vakwerk. wij werken samen met enthousiaste stratenmakers, die zeer ervaren zijn in het aanleggen en herstellen van alle soorten straatwerk.

Riolering en stedelijk waterbeheer: Een gezond milieu wordt mede instand gehouden door een goed functionerend rioleringssysteem. Het aanleggen van nieuwe riolering en renovatie van verouderde systemen is ons op het lijf geschreven. Daarbij bedienen wij ons van de meest geavanceerde technieken.

Het stedelijk waterbeheer waarbij wordt nagestreefd innoverende oplossingen te bedenken middels aanleg van wadi's, infiltratieriolen, verlaagde groenvoorzieningen e.d..

• Maatwerkoplossingen zijn bij elke samenwerking het uitgangspunt

• Een flexibele houding is niet geforceerd maar een tweede natuur

• Een goede prijs- kwaliteitverhouding is vanzelfsprekend

• Verantwoordelijkheid en aanspreekpunt voor het totale project

Foto's

helcon_foto1 helcon_foto2 helcon_foto3 helcon_foto4 helcon_foto5 helcon_foto6 helcon_foto7 helcon_foto8 helcon_foto9 helcon_foto10 helcon_foto11 helcon_foto12 helcon_foto13 helcon_foto14 helcon_foto15 helcon_foto16 helcon_foto17 helcon_foto18 helcon_foto19 helcon_foto20 helcon_foto21 helcon_foto22 helcon_foto23 helcon_foto24 helcon_foto25 helcon_foto26 helcon_foto27 helcon_foto28 helcon_foto29 helcon_foto30 helcon_foto31 helcon_foto32 helcon_foto33 helcon_foto34 helcon_foto35 helcon_foto36 helcon_foto37 helcon_foto38 helcon_foto39 helcon_foto40 helcon_foto41